Privacybeleid

Drisar Consulting SL informeert u over haar privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het browsen op de website https://drisarasesores.com.

In die zin voldoet Drisar Consulting SL aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid en de voorwaarden die zijn opgenomen in de Disclaimer.

Identiteit van de verantwoordelijke

 • Eigenaar: Drisar Consulting SL.
 • BLIK: B-19644848
 • adres: Drisar Consulting SL, - Spanje.
 • E-mail: Administracion@drisarasores.com
 • Website: https://drisarasesores.com

Beginselen toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de houder de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie: De houder heeft altijd de toestemming nodig voor de verwerking van persoonlijke gegevens die voor een of meerdere specifieke doeleinden kunnen zijn, waarover de houder de gebruiker eerder met absolute transparantie zal informeren.
 • Principe van dataminimalisatie: De houder zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden die daarom vragen.
 • Beginsel van beperking van de duur van instandhouding: De Eigenaar bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling. De Eigenaar zal de Gebruiker informeren over de overeenkomstige bewaartermijn volgens het doel.
  In het geval van abonnementen zal de houder de lijsten periodiek herzien en die inactieve records gedurende een aanzienlijke tijd verwijderen.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonlijke gegevens worden zodanig behandeld dat uw veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit zijn gegarandeerd.
  De Eigenaar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Bladeren https://drisarasesores.com Het is niet nodig om persoonlijke informatie te verstrekken.

De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.

plicht

De houder deelt u mee dat u op uw persoonlijke gegevens het recht hebt om:

 • Verzoek om toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of annulering.
 • Vraag de beperking van uw behandeling.
 • Bestrijd de behandeling.

U kunt geen gebruik maken van het recht op gegevensportabiliteit.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende, die er rechtstreeks om vraagt ​​bij de Eigenaar, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met Drisar Consulting SL en een verzoek kan indienen informatie over de gegevens die u hebt opgeslagen en hoe u deze hebt verkregen, om rectificatie ervan te verzoeken, zich tegen de behandeling te verzetten, het gebruik ervan te beperken of om verwijdering van die gegevens in de bestanden van de eigenaar te verzoeken.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar Administracion@drisarasesores.comcom samen met het wettelijk geldig bewijs, zoals een fotokopie van de DNI of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de website om een ​​e-mail naar de eigenaar te sturen, een opmerking over een artikel of een pagina schrijft, zich abonneert op hun nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de verantwoordelijke persoon Drisar Consulting SL is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van uw informatie door - 1AND1.es - alleen zoals beschreven in de Disclaimer en in het heden Privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt ​​om persoonlijke gegevens, waaronder: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres om vragen van gebruikers te beantwoorden.
  Drisar Consulting SL gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die gebruikers mogelijk hebben met betrekking tot de informatie op de website, de behandeling van persoonsgegevens, vragen over juridische teksten opgenomen in de website, evenals elke andere vraag die de gebruiker heeft en die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website.

Er zijn andere doeleinden waarvoor de houder persoonsgegevens verwerkt:

 • Om de naleving van de voorwaarden in de Disclaimer en in de toepasselijke wetgeving. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te waarborgen.
 • Ter ondersteuning en verbetering van de diensten die door deze website worden aangeboden.
 • Om gebruikersnavigatie te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificerende gegevens die zijn verkregen door het gebruik van cookies die worden gedownload naar de computer van de Gebruiker tijdens het browsen op de Website, waarvan de kenmerken en het doel zijn gedetailleerd in de cookies beleid .
 • Om sociale netwerken te beheren. Drisar Consulting SL is aanwezig op sociale netwerken. Als u een volger wordt op de sociale netwerken van de houder, wordt de verwerking van persoonsgegevens beheerst door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval passend is en die u eerder heeft geaccepteerd.
  U kunt het privacybeleid van de belangrijkste sociale netwerken bekijken via deze links:

  De Eigenaar zal uw persoonlijke gegevens verwerken om uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over zijn activiteiten en voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat.

  In geen geval zal de houder de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om reclame individueel te verzenden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt de beste praktijken van de branche om verlies, misbruik, onjuiste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging daarvan te voorkomen.

De website wordt gehost op 1AND1.es. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd, omdat ze alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid raadplegen.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

cookies beleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.

Op pagina cookies beleid U kunt alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de houder, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Persoonlijke gegevenscategorieën

De categorieën persoonsgegevens die door de houder worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens
 • Speciaal beschermde gegevenscategorieën worden niet gedekt.

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de houder verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

 • MailChimp The Rocket Science Group LLC d / b / a, gevestigd in de VS.
  Meer informatie op: https://mailchimp.com
  De Rocket Science Group LLC d / b / a behandelt de gegevens om zijn e-mailmarketingdiensten aan de houder te bieden.

Op de pagina van Google privacybeleid Er wordt uitgelegd hoe Google privacy beheert met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie.

U kunt ook een lijst met bekijken soorten cookies die Google en zijn medewerkers gebruiken en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van de reclame cookies.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U stemt ermee in dat de aan de houder verstrekte informatie correct, volledig, nauwkeurig en actueel is en dat deze naar behoren wordt bijgewerkt.

Als websitegebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en juistheid van de gegevens die naar de website worden verzonden, waardoor Drisar Consulting SL vrijgesteld wordt van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, en accepteert en stemt u in met de behandeling ervan door Drisar Consulting SL op de manier en voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid.

herroepbaarheid

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar Administracion@drisarasesores.comcom samen met het wettelijk geldig bewijs, zoals een fotokopie van de DNI of gelijkwaardig.

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die Drisar Consulting SL verplicht is te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt aangepast door anderen, naar behoren gepubliceerd.