Belastingadvies

Belastingadvies

Wij bieden u een gepersonaliseerde service door een team met ervaring op elk gebied van belastingadvies

Bij Drisar hebben we ervaring met fiscale adviesdiensten voor bedrijven en particulieren. Wij bieden u een persoonlijke service door een menselijk team met analytische vaardigheden en actuele fiscale kennis. Wij hebben ervaring op elk gebied van BTW aangifte ,belastingheffing, accijnzen, jaarlijkse inkomstenbelasting, winst- en verliesrekeningen, boekhoudkundig advies en elke andere dienst met betrekking tot fiscaliteit waarbij u de hulp van deskundigen wenst te gebruiken.

Oprichting van vennootschappen

De oprichting van een vennootschap betekent niet alleen een logische evolutiestap voor een bedrijf, maar biedt ook belangrijke voordelen op het gebied van belastingbesparingen, waarvan u kunt profiteren als alles goed is opgesteld en vastgelegd.

Bij Drisar hebben we uitgebreide ervaring met het oprichten van vennootschappen, zodat we u vanuit uw eigen beslissing volledig kunnen adviseren over welk type van vennootschap het beste bij uw belangen past.
Op dezelfde manier kunnen wij u adviseren, informeren en zelfs verantwoording nemen van de noodzakelijke procedures voor de correcte oprichting van vennootschappen, volgens de huidige eisen en het type vennootschap dat u voor uw bedrijf heeft gekozen.

Verwerking van vergunningen en nieuwe openingen

De opening van een nieuw bedrijfspand of een vestiging met een wel dan niet naar het publiek gerichte dienst vereist procedures die voor veel burgers soms complex en onbekend zijn.

Vanuit Drisar kunnen we u volledig persoonlijk advies geven, waarmee u snel en effectief weet welk type openingsvergunning uw bedrijf nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen bij de gemeentediensten.

Het verwerken van licenties is een van de belangrijkste aspecten voor een bedrijf. Het is niet alleen essentieel voor een opening, maar vertegenwoordigt ook een van de meest gevraagde procedures, bijvoorbeeld wanneer u een eigendomsoverdracht van eénzelfde licentie wilt doen.

Persoonlijke inkomstenbelasting, bronbelasting, btw, vennootschapsbelasting

Het betalen van belastingen, zowel op particulier als op zakelijk niveau, is niet alleen een verplichte procedure voor elke burger, maar ook alle onjuiste gegevens die worden aangeboden, zelfs als deze onvrijwillig zijn, kunnen een economische sanctie inhouden.

Bij Drisar kunnen we u volledig advies en diensten bieden voor het verwerken en presenteren van belastingen, met de garantie dat alle gevraagde informatie volgens de juiste belastingmodellen en op tijd wordt geleverd.

Onder de vele diensten met betrekking tot belastingadvies, kan ons professioneel team van onschatbare waarde zijn bij het verwerken van persoonlijke inkomstenbelasting, bronbelasting, btw-aangifte, vennootschapsbelasting, enz.

Lokale belastingen en taksen. Regionale overheid van Andalusië en Gemeentebesturen

Aansprakelijkheid met betrekking tot vergoedingen en belastingen wordt doorgaans voor elk bedrijf vanuit nationaal oogpunt aangepakt.

Men mag echter niet vergeten dat, afhankelijk van de geografische locatie waar een bedrijf is gevestigd, er ook lokale belasting- en taksverplichtingen zijn, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau, bijvoorbeeld met betrekking tot de Junta de Andalucía.

Voor deze zeer specifieke en vaak vergeten administratieve formaliteiten, kunnen wij u bij Drisar gespecialiseerd en volledig persoonlijk advizeren over de behoeften van uw bedrijf en haar verplichtingen, met betrekking tot de gebonden lokale administraties

Presentatie en opstelling van jaarrekeningen

De presentatie van de jaarrekening veronderstelt dikwijls de voorafgaande maand of zelfs dezelfde maand als maximale looptijd, zijnde een extra inspanning voor de professionals van een bedrijf of zelfs van een hele zakenmaatschappij.

Ook vereist de voorbereiding van deze rekeningen een vooruitziendheid, kennis van de regelgeving en optimale computermiddelen, voor een adequate registratie die overeenstemt met de eisen van het openbaar bestuur.

Bij Drisar hebben we een team van professionals met ervaring in het presenteren en opstellen van jaarrekeningen, waar u op kunt rekenen. Zodat u , terwijl u de zorg aan ons overlaat , met een volledige gemoedsrust uw tijd kan besteden aan de productieve taken in uw bedrijf.

Zelfstandigen

Professionele freelancers hebben doorgaans geen team van mensen die zich bezighouden met alle aspecten van belastingadvies voor hun bedrijf.

In een dergelijke situatie moeten ze tijd en middelen besteden aan een gebied dat in de meeste gevallen grotendeels onbekend is, met als gevolg het risico dat fouten worden gemaakt in berekeningen en presentatie van de vereiste informatie.

Bij Drisar zijn we gespecialiseerd in belastingadvies voor zelfstandigen. We kunnen u een compleet en uitgebreid advies geven over alle aspecten van uw werk, zodat u zich met een gerust hart aan uw bedrijf kunt wijden.

Belastingaangiften

De belastingaangifte is een van de belangrijkste processen voor zowel freelancers, ondernemers als particulieren.

In de meeste gevallen kiest men om het officiële proefmodel van de aangifte te accepteren, zodra het een positief saldo oplevert.

Onze aanbeveling, gebaseerd op onze ervaring met belastingadvies, is dat u dit proefmodel niet accepteert zonder voorafgaand overleg met professionals.

De belastingaangifte bevat tal van aspecten van de boekhouding en belasting van een bedrijf, en dusdanig kan elk ervan een merkbaar verschil maken.

Bij Drisar kunnen we u persoonlijk advies geven over uw inkomstenbelastingaangifte en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste presentatie ervan binnen de vereiste termijnen.

Boekhoudkundig advies en aanvullende boekhouding

De boekhouding is een van de basispijlers van elk bedrijf. Het hebben van een accountantsprofessional is niet iets dat binnen het bereik van elk bedrijf ligt en zelfs met deze professionals is dubbel toezicht op de bedrijfsadministratie altijd aan te raden.

Bij Drisar hebben we een team van professionals met uitgebreide ervaring in boekhoudadvies en aanvullende boekhouding voor bedrijven in alle sectoren.

Wij kunnen u een gepersonaliseerde boekhoudadviesdienst aanbieden, aangepast aan de behoeften van uw bedrijf en alle gebieden omvat die u nodig hebt om een ​​optimale boekhouding (inclusief presentatie van rekeningen) van het hele bedrijf te garanderen.

Legalisatie van boekhoudkundige boeken en voorbereiding van boekhouding

De overheid eist de legalisering van de boekhouding, om ervoor te zorgen dat deze bedrijfsrekeningen in de toekomst niet worden gewijzigd.

Een correcte legalisatie van de boekhouding vereist een optimale presentatie in het handelsregister van de autonome gemeenschap waar de zetel van de onderneming gelegen is, met alle nodige boekhoudkundige boeken (jaarrekeningen, inventarissen, akten, registraties van partners, registraties van contracten , enz.)

Bij Drisar kunnen we u uitgebreid advies geven over de legalisatie van boekhoudkundige boeken en boekhoudkundige voorbereidingstaken, zodat al deze aspecten perfect worden verzorgd en gedefinieerd in uw bedrijf.

Advies en assistentie bij belastinginspecties

De belastinginspecties zijn momenten van onbehagen voor ondernemers, zowel vanwege de onwetendheid of er fiscale of boekhoudkundige aangiften onjuist zijn uitgevoerd, of wat de presentatie ervan aan de inspecteurs betreft.

In Drisar kunnen we u direct advies en assistentie bieden bij belastinginspecties, om zo altijd de belangen van uw bedrijf te verdedigen en dit proces zonder problemen te kunnen overwinnen.

Daarnaast, voor een totale gemoedsrust ,adviseren wij dat vóór een mogelijke belastinginspectie op onze diensten moet worden gerekend. Vanaf het eerste moment kunnen wij de correcte verwerking en registratie van alle fiscale en boekhoudkundige gegevens van uw bedrijf garanderen.

Schuldverwerking en uitstel van betaling

In sommige situaties wordt een bedrijf geconfronteerd met het aangaan van schulden of verzoeken om uitstel, bijvoorbeeld naar de belastingsdienst, om tijdige financiering te garanderen.

In deze gevallen moeten zowel het verkrijgen van deze uitstel van betaling als de correcte verwerking van de ontvangen schulden proberen te worden uitgevoerd binnen de vereiste regelgevingsgebieden.

In Drisar kunnen wij u adviseren en helpen bij het afhandelen van schulden en het aanvragen van uitstel, om meer garanties voor succes in deze processen te hebben.

Onderhoud en annuleringen van inactieve bedrijven

Zakelijke ondernemingen die geen commerciële activiteit uitoefenen of inactief zijn, zijn niet vrijgesteld van fiscale verplichtingen, ook al verschillen ze van die van een actieve onderneming.

Deze bedrijven hebben fiscaal onderhoud nodig in overeenstemming met wat de huidige regelgeving vereist.